SHARE

Kuri uyu wa gatandatu Inama nkuru y’urwaruka  yaratunganije urugendo mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa vya Leta y’uburundi hamwe no kwiyamiririza icegeranyo cuzuye ibinyoma giheruka gusohorwa n’ishirahamwe mpuzamakungu Onu yanditswe n’umukozi w’iryo shirahamlwe Jamal Benomar.

Mw’ijambo ryashikirijwe kuri uwo munsi uwurongoye ihuriro ry’urwaruka kurwego rw’igihugu yamenyesheje ko urwo rugendo barutunganije muntumbero yo gushigikira ibikorwa vya leta y’uburundi , bakaba basavye nyenicubahiro umukuru w’igihugu c’uburundi kudaha ikigongwe c’ikivunga abashatse gusenyura ubutegetsi kuko ngo kuzoba ari agusasira indava ukudahana ivyaha.Urwo rwaruka rukaba rwasavye Leta y’uburundi kwicara isubiremwo ibwirizwa shingiro.

Bakaba bavuniye urugohe ibihugu bimwe bimwe kutemera kuba ubuhingiro bw’inkozi zibibi.

Urwo rugendo rwatunganijwe n’Inama nkuru y’urwaruka rwari rwitabiriwe n’amashirahamwe atandukanye .

SHARE

Leave a Reply