SHARE
Albert Shingiro aserukira uburundi muri leta zunze ubumwe z'amerika

Albert Shingiro amenyesha ko mu bikorwa vyaranguwe ahanini kwari ukwerekana ukuri kubiriko biraba mu Burundi,mu gusiguriraabafasha uburundi uko ibijanye na politike co kimwe n’umutekanovyifashe mu Burundi.Uwo aserukira uburundi muri Leta zunz’ubumwe z’Amerika ati uretse ibihugu bifise ivyinyegeje birenga 180 vyo muri iryo shirahamwe biratahura uko ibintu vyifashe mu Burundi.

ikigira kabiri cashitsweko n’itorwa ry’uburundi mu bisata bitandukanyevya ONU nko mu nama nkuru yagateka kazinamuntu,komite ijejwe ivyiterambere n’uburenganzira mpuzamakungu mu bijanye n’urucuruzwa.Itorwa ry’uburundi mu bijanye n’agateka kazinamuntu ryavuzweko vyinshi n’abatavuga rumwe na leta y’uburundi. Albert Shingiro  avuga ko ariko vyategerezwa kugenda kuko vyerekanye ko uburundi bufise imigenderanire myiza n’ibindi bihugu kandi ko uburundi bubandanya butera intembwe muri ico gisata.

Ubwa gatatu kwabaye ukugiriranira ibiganiro kugira ngo uburundi buronke ibibanza bitandikanye mw’ishirahamwe mpuzamakungu ONU ,ivyari vyiza kubakunzi b’igihugu c’uburundi.Albert Shingiro ati ryabaye iryambere kuva uburundi bubaho ,aho intwazangabo z’uburundi zija mu bibanza bikomeye mu gusata co gucungera amahoro n’umutekano muri ONU.Albert Shingiro ati turafise intwazangabo zibiri kandi zikora bigashimwa.Mu kurangiza Albert Shingiro yibutsa ko haganiriweko hongera haremerwa urugendo rw’umunyamabanga mukuru w’ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira aze yirabire uko vyari vyifashe mu Burundi .Mu mpera zurwo rugendo yarasohoye itangazo k’uburundi kandi ridahengamye ni nuko vyagenze mu gisata kijejwe umutekano urugendo rw’inama nkuru y’umutekano rwatumye bamenya ibimaze kurangurwa n’ibisigaye kurangurwa.

 

SHARE

Leave a Reply